Przekaż 1% Twojego podatku

na rzecz SSP i SG nr 4 STO im. prof. A. Wodziczki
i wspieraj edukację naszych dzieci!

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych [PIT-37, PIT-36],
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych [ PIT-28 ],
  • podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku [PIT-36L],
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych [PIT-38]
  • emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.

Jak przekazać 1% podatku organizacjom?

Wypełnij odpowiedni formularz PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38). Nasze dane wpisz w odpowiednią rubrykę formularza PIT np.: PIT-37 – część I,   pozycje nr 131-132

Nazwa OPP: SKT Nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Numer KRS: 0000107176

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.