29 cze

Czesne 2018/2019

kalkulator staryW dniu 19 czerwca 2018 roku, podjęta została uchwała w sprawie zmiany wysokości czesnego na rok szkolny 2018/2019 w SSP4 i SG4 ze skutkiem od 01 września 2018 roku. Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu brało udział sześć osób.

Czesne za pierwsze dziecko w szkole wyniesie 730 zł, natomiast za drugie i kolejne 620 zł (pod warunkiem braku zaległości w opłatach).