04 Wrz

Składka członkowska 2018/2019

W ślad za Zarządem Głównym STO informujemy, że roczna składka członkowska w roku obrotowym 2018/2019 wynosi 49 zł. Przypominamy, że składkę należy uiścić do dnia 30 listopada 2018 roku na wydzielony rachunek bankowy nr 69 1130 1088 0001 3155 8320 0004 prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej »
29 Cze

Czesne 2018/2019

W dniu 19 czerwca 2018 roku, podjęta została uchwała w sprawie zmiany wysokości czesnego na rok szkolny 2018/2019 w SSP4 i SG4 ze skutkiem od 01 września 2018 roku. Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu brało udział sześć osób. Czesne za pierwsze dziecko w szkole wyniesie 730 zł, natomiast za drugie i kolejne 620 zł (pod warunkiem braku zaległości w opłatach).

Więcej »
12 Paź

Podsumowanie Walnego

28 września br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu. W jego wyniku m.in. uzupełniony został skład Zarządu SKT nr 185 (http://skt185sto.pl/o-stowarzyszeniu/wladze/).

Więcej »
13 Wrz

Nadzwyczajne Walne

Zapraszamy w dniu 28 września 2017 roku na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła Wyznaczony pierwszy termin przypada tego dnia na godz. 17:30, a drugi termin o godz. 18:00. Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej SSP i SG nr 4 w Poznaniu, Os. Oświecenia 64. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła znajduje się do wglądu w sekretariacie […]

Więcej »
12 Wrz

Składka członkowska w roku 2017/2018

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Zarząd Główny STO, składka członkowska w roku obrotowym 2016/2017 wynosi 45 zł. Przypominamy, że składkę należy uiścić do dnia 30 listopada 2017 roku. Informujemy również, że Zarząd naszego Koła podjął decyzję o wydzieleniu odrębnego rachunku bankowego na który należy wpłacać składki członkowskie. Wszystkie wpłaty należy kierować do Banku BZ WBK SA, na konto 06 1090 1346 0000 […]

Więcej »
11 Wrz

Czesne 2017/2018

W dniu 01 września 2017 roku, przy czterech głosach „za”, podjęta została uchwała w sprawie zmiany wysokości czesnego w SSP4 i SG4 ze skutkiem od 01 października 2017 roku. Czesne za pierwsze dziecko w szkole wyniesie 715 zł, natomiast za drugie i kolejne 575 zł (pod warunkiem braku zaległości w opłatach).

Więcej »
13 Lip

Zapytanie ofertowe – wyposażenie

Zapraszamy do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 4 w Poznaniu. Zamówienia ZO/01/07/2017 oraz ZO/02/07/2017 ubiegają się o współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Termin składanie ofert mija […]

Więcej »
28 Kwi

Zapytanie – wnętrza

Zapraszamy do składania ofert na PROJEKT WNĘTRZ Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 4. Termin składanie ofert mija 22 maja 2017 roku o godz. 8:15. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku: zapytanie ofertowe formularze w wersji edytowalnej [aktualizacja z 11.05.2017 r.] odpowiedzi na pytania 11.05.17 rysunki techniczne – załącznik do odpowiedzi na pytania z 11.05.2016  

Więcej »
22 Mar

Zapytanie ofertowe – rozbudowa Etap II

Zapraszamy do składania ofert na ETAP II rozbudowy i przebudowy budynku Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 4 w Poznaniu w systemie “pod klucz”. Termin składanie ofert mija 5 kwietnia 2017 roku o godz. 8:15. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach: zapytanie ofertowe wzór umowy uzgodnienia dodatkowe – załącznik do umowy formularze w wersji edytowalnej […]

Więcej »
14 Lut

Zapytanie ofertowe – zmiana terminu

W związku z problemami technicznymi w dostępie do strony internetowej w dniach 10-13 luty 2017 roku, Zamawiający zawiadamia o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę i przebudowę budynku
Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 4 w Poznaniu w systemie “pod klucz” z dnia 01.02.2017 r. prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Nowy termin […]

Więcej »