11 sie

Czesne 2016/2017

tablica

W dniu 09 sierpnia 2016 roku, przy sześciu głosach „za”, braku głosów „przeciw”, oraz jednym „wstrzymującym”, podjęta została uchwała w sprawie zmiany wysokości czesnego w SSP4 i SG4 ze skutkiem od początku nowego roku szkolnego, tj. od 01 września 2016 roku.

Czesne za pierwsze dziecko w szkole wyniesie 680 zł, natomiast za drugie i kolejne 540 zł (pod warunkiem braku zaległości w opłatach).