11 wrz

Czesne 2017/2018

tablicaW dniu 01 września 2017 roku, przy czterech głosach „za”, podjęta została uchwała w sprawie zmiany wysokości czesnego w SSP4 i SG4 ze skutkiem od 01 października 2017 roku.

Czesne za pierwsze dziecko w szkole wyniesie 715 zł, natomiast za drugie i kolejne 575 zł (pod warunkiem braku zaległości w opłatach).