30 kwi

Czesne na rok szkolny 2019/2020

W dniu 24 kwietnia 2019 roku, podjęta została uchwała w sprawie zmiany wysokości czesnego na rok szkolny 2019/2020 ze skutkiem od 01 września 2019 roku. Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu brało udział sześć osób.

Czesne za pierwsze i drugie dziecko w szkole wyniesie 780 zł, natomiast za trzecie i kolejne 650 zł (pod warunkiem braku zaległości w opłatach).