25 lis

fundusz specjalny na remont skweru

W związku ze zbieraniem środków na skwer i planowanym okresem ich akumulacji dłuższym niż 12 miesięcy, uchwałą z dnia 24.11.2016 roku Zarząd SKT nr 185 STO podjął decyzję o utworzeniu funduszu specjalnego (w księgach rachunkowych) oraz przekazanie na ten cel kwoty zebranej przez rodziców w trakcie kiermaszu świątecznego w grudniu 2015 roku w wysokości 6.005,63 zł.

Fundusz może zostac rozwiazany jedynie w celu modernizacji/przebudowy skweru.