Samodzielne Koło Terenowe nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

os. Oświecenia 64
61-209 Poznań
tel: 61 872 06 24
e-mail: biuro@skt185sto.pl

REGON: 639686770
NIP: 7822252470
KRS: 0000107176

Konto: BZWBK 06 1090 1346 0000 0001 3336 5105

Formularz kontaktowy