Samodzielne Koło Terenowe nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

os. Oświecenia 64
61-209 Poznań
tel: 61 872 06 24
e-mail: biuro@skt185sto.pl

REGON: 639686770
NIP: 7822252470
KRS: 0000107176

Konto: BGK 85 1130 1088 0001 3155 8320 0007

Formularz kontaktowy