31 mar

List powitalny

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za tak liczne przybycie i wytrwałość podczas długich godzin obrad walnego zebrania członków koła. Cieszymy się z wyniku wyborów i dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i powierzenie tak odpowiedzialnego zadania jakim jest kierowanie organizacją odpowiadającą za prowadzenie szkoły do której uczęszczają nasze dzieci.

Byłoby znakomicie gdybyśmy mogli dostać przynajmniej te zwyczajowe 100 dni na otwarcie nowej kadencji, jednak niestety wiemy że nie możemy sobie pozwolić na taki komfort. Przed nami wielkie wyzwanie jakim jest rozbudowa szkoły i ułożenie tej kwestii jest teraz priorytetem.

Równocześnie nie chcemy choćby częściowo zaniedbać innych obszarów naszej odpowiedzialności, a czujemy wielkie zobowiązanie do wprowadzenia różnych zmian postulowanych przez członków stowarzyszenia a uznanych przez nas za ważne podczas kampanii wyborczej czy udzielanych pytań podczas walnego.

Niniejszą stroną internetową rozpoczynamy realizację jednego z tych postulatów i wprowadzamy całkowicie nową formułę komunikacji Zarządu. W kolejnych tygodniach będziemy aktywnie poszerzali jej zakres funkcjonalny. Zapraszamy do częstych odwiedzin i aktywnego udziału w jej tworzeniu. Należy dodać, że celem podkreślenia jak ważna jest dla nas kwestia komunikacji, zdecydowaliśmy o ustanowieniu w tej kadencji nowej funkcji – Rzecznika.

Na zakończenie przedstawiamy skład Zarządu IX Kadencji:

  • Kacper Kruszewski – Prezes Zarządu
  • Ewa Piskorz – Wiceprezes Zarządu
  • Tomasz Nadolny – Skarbnik
  • Bartosz Walter – Sekretarz
  • Klaudia Pluskota – Rzecznik
  • Monika Gracz-Karmelita
  • Anna Dominiczak