13 wrz

Nadzwyczajne Walne

Zapraszamy w dniu 28 września 2017 roku na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła

Wyznaczony pierwszy termin przypada tego dnia na godz. 17:30, a drugi termin o godz. 18:00. Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej SSP i SG nr 4 w Poznaniu, Os. Oświecenia 64.

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła znajduje się do wglądu w sekretariacie SSP i SG nr 4 w Poznaniu, Os. Oświecenia 64.

  1. Porządek obrad
  2. Projekty uchwał z uzasadnieniem: