07 kwi

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zapraszamy wszystkich członków SKT nr 185 STO na:

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

które odbędzie się dnia 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) w budynku SSP nr 4 w Poznaniu, Os. Oświecenia 64.
Na godzinę 18.00 przypada pierwszy wyznaczony termin zebrania, na godz. 18.30 termin drugi.

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła znajduje się do wglądu w sekretariacie SSP nr 4 w Poznaniu, Os. Oświecenia 64.

Zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad [pdf].