Jesteśmy organizacją zrzeszającą wszystkich zainteresowanych kondycją polskiej oświaty i tworzeniem jej nowych, alternatywnych form. Dążymy do przebudowania systemu edukacji w Polsce, tak aby spełniał on oczekiwania, jakie stawia przed nim społeczeństwo. Naszym naczelnym zadaniem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz: poprawy możliwości edukacji dzieci i młodzieży, uspołecznienia polskiego systemu oświatowego oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowywania.

Dajemy rodzicom i dzieciom możliwość wyboru szkoły zgodnie z ich wolą. Jako odpowiedzialni za wychowanie przyszłych pokoleń, staramy się kształtować w Polsce system nauczania zgodny z podstawowymi zasadami pedagogiki.

Zakładamy różnego typu i rodzaju szkoły oraz przedszkola, które oferują korzystne warunki nauki dla dzieci oraz pracy dla nauczycieli. Szkoły wychowujące twórczo, zachęcające do zdobywania wiedzy, rozwijające osobowość człowieka. Szkoły, których autonomia łączy się z wpływem lokalnego środowiska.

Zgodnie z naszymi założeniami szkoły powinny być małe, wtopione w lokalną społeczność i poddane nadzorowi rodziców. Ich kształt powinien zależeć od tworzących je ludzi: od możliwości uczniów, woli rodziców, koncepcji pedagogicznych nauczycieli. Może to być szkoła tradycyjna, konwencjonalna, może być autorska, poszukująca nowych dróg w nauczaniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży.

Podstawowe wymagania, jakie sobie stawiamy to:

  • mała grupa uczniów na zajęciach edukacyjnych,

  • dobrze wykwalifikowani nauczyciele,

  • osobisty kontakt między dzieckiem a wychowawcą,

  • rozwój zdolności twórczych,

  • zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy,

  • dbałość o zdrowie i rozwój fizyczny,

  • szacunek dla ucznia,

  • zapewnienie uczniowi poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia.

Chcemy również działać na terenie szkół publicznych. Szkoła, nawet pod zarządem państwowym, pozostaje własnością społeczną i jej główną funkcją jest służba na rzecz społeczeństwa. Proponujemy tworzenie rozwiązań alternatywnych; szybką i skuteczną pracę organizacyjną; zakładanie własnych szkół przez rodziców i pedagogów; rzeczywisty wpływ rodziców na funkcjonowanie szkół publicznych. Nasza działalność zmierza do odejścia od państwowego monopolu edukacyjnego, do wprowadzenia wielości rozwiązań, do stworzenia możliwości wyboru dla rodziców, do przyznania im szeregu uprawnień stanowiących o wychowywaniu ich dzieci na terenie szkoły.

Tworzenie dla dzieci i młodzieży dobrych warunków do wszechstronnej, rzetelnej nauki oraz walka o możliwość korzystania w praktyce z należnych nam praw obywatelskich – w obronie naszych dzieci, ich zdrowia, prawidłowego rozwoju i wykształcenia, prawa do radości i uśmiechu – to sukcesywne urzeczywistnianie naszej misji.

Źródło: oficjalna strona STO
www.sto.org.pl