10 kwi

Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze: podsumowanie

19 lutego br. odbyło się na terenie naszej szkoły Zwyczajne Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, a jego główne punkty to:

  1. przedstawienie przez Prezesa Koła, Kacpra Kruszewskiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła, Marka Szycę, sprawozdań – odpowiednio – Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej, z działalności obu organów od marca 2016 do lutego 2019, dyskusja nad sprawozdaniami, zakończona głosowaniem w sprawie absolutorium dla ustępujących członków Zarządu.

Wynikiem głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi było jednogłośne uzyskanie absolutorium przez wszystkich jego członków.

  1. wybór Prezesa Zarządu Koła, pozostałych członków Zarządu Koła, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów STO.

W wyniku przeprowadzonych głosowań, skład nowo wybranych organów Koła przedstawia się następująco:

 

Zarząd SKT nr 185 STO:

Kacper Kruszewski – Prezes Zarządu Koła

Paulina Meller-Kmiecik – Wiceprezes Zarządu

Henryk Puk – Skarbnik

Anna Frąckowiak – Sekretarz

Magdalena Gramza – Rzecznik Zarządu

Monika Gracz-Karmelita – Członek Zarządu

Radosław Masiarek – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Ewa Piskorz – Przewodnicząca

Anna Lindner-Grem – Członek Komisji

Bartosz Walter – Sekretarz

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów STO:

Kacper Kruszewski

Marek Szyca

 

Zawartość dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się lub zgłoś swą rejestrację.