12 wrz

Składka członkowska w roku 2017/2018

Monety

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Zarząd Główny STO, składka członkowska w roku obrotowym 2016/2017 wynosi 45 zł.

Przypominamy, że składkę należy uiścić do dnia 30 listopada 2017 roku. Informujemy również, że Zarząd naszego Koła podjął decyzję o wydzieleniu odrębnego rachunku bankowego na który należy wpłacać składki członkowskie. Wszystkie wpłaty należy kierować do Banku BZ WBK SA, na konto 06 1090 1346 0000 0001 3336 5105.