04 wrz

Składka członkowska 2018/2019

monetyW ślad za Zarządem Głównym STO informujemy, że roczna składka członkowska w roku obrotowym 2018/2019 wynosi 49 zł.

Przypominamy, że składkę należy uiścić do dnia 30 listopada 2018 roku na wydzielony rachunek bankowy nr 69 1130 1088 0001 3155 8320 0004 prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.