27 wrz

Składka członkowska 2019/2020

Informujemy, że roczna składka członkowska w roku obrotowym 2019/2020 wynosi 52 zł.

Monety
Przypominamy, że składkę należy uiścić do dnia 30 listopada 2019 roku na wydzielony rachunek bankowy nr 69 1130 1088 0001 3155 8320 0004 prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.