25 paź

Składka członkowska 2021/22

Informujemy, że roczna składka członkowska w roku obrotowym 2021/2022 wynosi 58 zł.

Monety
Przypominamy, że składkę należy uiścić do dnia 30 listopada 2021 roku na wydzielony rachunek bankowy nr 69 1130 1088 0001 3155 8320 0004 prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.