06 wrz

Składka członkowska 2022/23

Informujemy, że roczna składka członkowska w roku obrotowym 2022/2023 wynosi 66 zł.

Monety


Przypominamy, że składkę należy uiścić do dnia 30 listopada 2022 roku na wydzielony rachunek bankowy nr 69 1130 1088 0001 3155 8320 0004 prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.