01 lut

Wybory 2016

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 10 marca 2016 r. (czwartek) o godzinie 17:30 oraz w drugim terminie zwołania o godzinie 18:00 w Poznaniu, os. Oświecenia 64, sala gimnastyczna SSP4.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania zostanie ogłoszony na stronie SKT 185 STO oraz rozesłany Członkom Stowarzyszenia mailem. Jedną z części Walnego Zebrania będą wybory Zarządu Stowarzyszenia.

Już teraz zachęcamy  Członków Stowarzyszenia do składania swoich kandydatur, aby jak największe grono mogło się z nimi zapoznać i świadomie podjąć wyborcze decyzje. Osoby zainteresowane dołączeniem do Stowarzyszenia i udziałem w najbliższym Walnym Zebraniu prosimy o wypełnienie Deklaracji członkowskiej i złożenie jej do dnia 18 lutego 2016 r. w sekretariacie Szkoły, aby Zarząd miał możliwość ich przyjęcia w drodze uchwały.