22 mar

Zapytanie ofertowe – rozbudowa Etap II

Zapraszamy do składania ofert na ETAP II rozbudowy i przebudowy budynku Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 4 w Poznaniu w systemie “pod klucz”.

Termin składanie ofert mija 5 kwietnia 2017 roku o godz. 8:15.

Rozbudowa - ETAP II

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

 1. zapytanie ofertowe
 2. wzór umowy
 3. uzgodnienia dodatkowe – załącznik do umowy
 4. formularze w wersji edytowalnej
 5. kosztorys do wypełnienia
 6. dokumentacja techniczna

[aktualizacja z 29.03.2017 r.]

 1. odpowiedź na pytanie z 28.03.2017 r.
 2. aktualizacja treści zapytania ofertowego z 29.03.2017 r. – nie ulega termin składania ofert, zmiany oznaczono bezpośrednio w treści kolorem czerwonym, usunięte fragmenty dodatkowo przekreślając

[aktualizacja z 03.04.2017 r.]

 1. odpowiedź na pytanie z 30.03.2017 r.
 2. mapa zagospodarowania terenu
 3. projekt wykonawczy – pliki DWG