01 lut

Zapytanie ofertowe – rozbudowa ETAP I (ponowne)

Ponownie zapraszamy do składania ofert na na rozbudowę i przebudowę budynku Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 4 w Poznaniu w systemie “pod klucz”.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania ubiega się o współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Termin składanie ofert mija 15 lutego 2017 roku o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:
1. zapytanie ofertowe
2. wzór umowy
3. uzgodnienia dodatkowe – załącznik do umowy
4. formularze w wersji edytowalnej
5. dokumentacja techniczna
6. kosztorys do wypełnienia

W stosunku do poprzedniego postępowania zmianie nie uległa dokumentacja techniczna (5), oraz wzór umowy (2) wraz z załącznikiem (3).

[aktualizacja z 14.02.2017 r.]
7. zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert z dnia 13.02.2017 r.

[aktualizacja z 17.02.2017 r.]
8. odpowiedzi na pytania z dnia 16.02.2017 r.

[aktualizacja z 03.03.2017 r.]
9. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.03.2017 r.