23 gru

Zapytanie ofertowe – rozbudowa ETAP I

Zapraszamy do składania ofert na na rozbudowę i przebudowę budynku Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 4 w Poznaniu w systemie “pod klucz”.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania ubiega się o współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Termin składanie ofert mija 13 stycznia 2017 roku o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:
1. zapytanie ofertowe
2. wzór umowy
3. uzgodnienia dodatkowe – załącznik do umowy
4. formularze w wersji edytowalnej
5. dokumentacja techniczna

[aktualizacja z 11.01.2017 r.]

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
6. odpowiedzi na pytania z 11.01.2017 r. 

[aktualizacja z 19.01.2017 r.]

7. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z 17.01.2017 r.

[aktualizacja z 01.02.2017 r.]

8. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 01.02.2017 r.