14 lut

Zapytanie ofertowe – zmiana terminu

W związku z problemami technicznymi w dostępie do strony internetowej w dniach 10-13 luty 2017 roku, Zamawiający zawiadamia o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę i przebudowę budynkuSpołecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 4 w Poznaniu w systemie “pod klucz” z dnia 01.02.2017 r. prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Nowy termin ustala się na dzień 20.02.2017 roku do godz. 8:00, otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 08:15.

Więcej szczegółów: Zapytanie ofertowe – rozbudowa ETAP I (ponowne)