26 kwi

Zjazd Delegatów 2016

W miniony weekend (23 i 24 kwietnia 2016 roku) obradował w Warszawie XI Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Nasze koło było reprezentowane przez trzy osoby, wybrane podczas ostatniego walnego: Violettę Barłóg (Wicedyrektor), Marka Szycę (Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej), oraz Kacpra Kruszewskiego (Prezesa Zarządu Koła).

W trakcie intensywnych prac braliśmy aktywny udział w doprecyzowaniu, a następnie przyjęciu zmian w statucie, oraz w wyborze nowych władz. Przedstawicielami poznańskiego środowiska STO wybranymi do centralnego szczebla władz zostali Marek Szyca, znajdując się z wysokim wynikiem w gronie członków Głównej Komisji Rewizyjnej STO, oraz Agata Ludwa będąca dotychczas członkiem ZG STO – powołana na członka Głównego Sądu Koleżeńskiego STO.

Więcej informacji na stronach STO. Gratulujemy wszystkim wybranym!