25 paź

Zmiana czesnego od 2022 roku

W dniu 25 października 2021 roku podjęta została uchwała w sprawie zmiany wysokości czesnego ze skutkiem od 01 stycznia 2022 roku. Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu brało udział siedem osób.

Czesne wyniesie 890 zł.

Poprzednia podwyżka została uchwalona w kwietniu 2019 roku. Dodatkowe środki zostaną w całości przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.