01 lut

Zwyczajne Walne

Zaproszenie WALNE

Zapraszamy wszystkich członków SKT nr 185 STO na:

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

które odbędzie się dnia 10 marca 2022 r. (czwartek) w sali gimnastycznej SSP nr 4 w Poznaniu, Os. Oświecenia 64.
Na godzinę 17.30 przypada pierwszy wyznaczony termin zebrania, na godz. 18.00 termin drugi.

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła znajduje się do wglądu w sekretariacie SSP nr 4 w Poznaniu, Os. Oświecenia 64.

Zachęcamy do zapoznania się z porządkiem obrad [pdf].