11 mar

Zwyczajne Walne Zebranie

W dniu 10.03.2016 roku miało miejsce Zwyczajne Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu.

Przyjęto sprawozdanie i udzielono absolutorium Zarządowi VIII Kadencji.

Na Prezesa Zarządu IX Kadencji wybrano Kacpra Kruszewskiego. Pozostałymi Członkami zostały trzy osoby z poprzedniej kadencji: Monika Gracz-Karmelita, Bartosz Walter, Tomasz Nadolny oraz trzy osoby nowo wybrane: Ewa Piskorz, Klaudia Pluskota, Anna Dominiczak.

Do Komisji Rewizyjnej IX Kadencji powołano Natalię Urbańską-Guss, Marcina Żytkiewicza oraz Marka Szycę.